"Jesus Kristus är den samme, igår, idag, så och i all evighet!"

Följande berättelse skildrar händelser som ledde till Hebreerbrevet 13: 8 blir vår grundläggande bibelscripture.

Under Christopher Alams första resa till Polen, blev han vän med Mr. Szymynski, en romersk katolsk präst i Poznan, Polen. Mr. Szymynski gav Christopher en öppen inbjudan att predika i hans församling när som helst, och i början av 1980-talet betjänade Christopher regelbundet församlingen.

Skaror av människor brukade komma till mötena och förväntade sig ett mirakel från Gud. Kommunister och ateister, många med stora behov i sina liv, var ofta närvarande, och för många var detta första gången som de besökte en kyrka.

Christopher predikade ett enkelt evangelium om Jesu korsfästelse och uppståndelse. När de hörde Guds ord började tro att växa i människornas hjärtan. Nästan alla som inte redan hade tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare öppnade sina hjärtan och tog emot honom. Efter budskapet bad Christopher för de sjuka och Gud svarade med sin mirakelgörande kraft. Läs mer...