Historia och Bakgrund

Predika evangeliet om Jesus, vinna själar, plantera kyrkor

Dynamis Världsmission är en världsvidd missionsorganisation grundad och ledd av Christopher och Britta Alam. Christopher Alam var muslim och tog emot Jesus 1975. Efter att ha utstått mycket förföljelse inklusive ett år i fängelse för att ha predikat evangelium, och efter att ha blivit hotad med avrättning, flydde Christopher och åkte till Sverige där han fick politisk asyl. Hans fru Britta är svensk och deras tre barn föddes här. Efter många år i rige flyttade Christopher och hans familj till USA där de bor idag.

Dynamis Världsmission håller många utomhuskampanjer i Afrika och på andra platser i världen varje år. Över 1 miljon tar emot Jesus på dessa kampanjer varje år.

Dynamis Världsmission leder ett träningscenter för kyrkoplanterare i ett ”stängt” land i Asien där kristna blir brutalt förföljda för sin tro. 178 kyrkor har startats hittills i onådda områden i det landet. Vi håller också regelbundna ”Schools of Ministry” för pastorer i Asien och Afrika, där vi tränar pastorer, evangelister och pionjärer inom kyrkoplantering. Dessutom reser Christopher Alam över hela världen och predikar och undervisar i kyrkor och konferenser.

Dynamis Världsmission har permanenta team med missionärer i baser/kontor i USA, Sverige, Zimbabwe och i ett ”stängt” land i Asien.

Christopher Alam är en ordinerad pastor på The Assemblies of God. Han har en examen från Rhema Bible Training Center i Oklahoma, USA.