Christopher Alam's Berättelse

Christopher föddes i en muslimsk familj men tog emot Jesus som sin frälsare 1975. Som ett resultat av detta togs han in på mentalsjukhus dessutom blev han arresterad för att han predikade evangelium för att till slut hotas med dödstraff genom avrättning. Då tog Christopher tillfället att fly från Pakistan, det blev en dramatisk flykt genom Afghanistan, Ryssland, Turkiet och Europa, till slut nådde han Sverige där han fick politisk asyl.

Det var i Sverige som han träffade sin fru Britta och tillsammans reste de till USA 1981 för att gå på bibelskola. Efter återkomsten till Sverige undervisade Christopher på Europas största bibelskola under fyra år, vid samma tid började han dessutom att resa till det kommunistiska Östeuropa. Christopher har predikat i ca 55 länder. Stora skaror har tagit emot Jesus, som ett resultat av ordets förkunnelse har de lama börjat gå, de döva höra, de blinda se och demon besatta har blivit befriade genom kraften i namnet Jesus. Dynamis Världsmission har flera missionärer stationerade i Afrika. Tillsammans med detta team reser Christopher till stad efter stad för att hålla korståg. 

Teamet arbetar hårt för att skapa enhet bland de lokala församlingarna, de har möten och seminarier, evangelisations skola och man tränar uppföljnings arbetare. Andra lärare och pastorer har också seminarier och möten som en del av föreberedelserna inför korstågen. Det är många som blir frälsta genom uppföljningsarbetet efter varje korståg. Varje stad i Afrika där Dynamis haft korståg under de senaste fyra åren har uppleft en stark väckelse och de kyrkor som deltagit har erfarit massiv tillväxt. Du har möjligheten att bli en del av detta arbete genom dina böner och ekonomisk support, som partner till Dynamis Världsmission  bidrar du till att stora skaror blir välsignade.

Du har också möjligheten att praktiskt delta i Dynamis Arbete i Afrika och på andra platser i världen, genom att resa med Christopher till något av våra korståg. Du kan ockå arbeta tillsammans med vårt team för en längre eller kortare preriod.

Christopher och Britta Alam bor med sin familj i Lancaster, Pennsylvannia i USA.