Vittnesbörd samt Rapport Dokumentation

För att hjälpa våra läsare att bättre förstå hur Dynamis Världsmission fungerar har vi sammanställt information nedan som förklarar hur vi dokumenterar våra vittnesbörd och rapporter.

I Malaki 3:6 står det: "Jag, Herren har inte förändrat mig." Detta försäkrar oss återigen att Han fortfarande förlåter våra synder och fortfarande helar våra sjukdomar. Trots att "Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet" (Heb 13:8) vet vi att det finns många människor som aldrig har upplevt Hans helande kraft. Detta kan göra det svårt att förstå de underbara helanden som det talas om i dessa nyhetsbrev. Följande rader förklarar hur vi dokumenterar vittnesbörd och siffror. Vi hävdar inte att vårt system är perfekt eller felfritt, men det har fungerat väl. Ett resultat av detta är att Gud har välsignat oss med ett rykte av integritet och för detta är vi mycket tacksamma. 

Vittnesbörd

Varje person som vittnar om att han/hon har blivit helad under en kampanj går igenom en process  som vi har etablerat i ett försök att bekräfta  och dokumentera vad som skett.

Personen talar med en pastor eller rådgivare som sedan intygar att det har skett ett helande. När helandet har bekräftats får personen i fråga prata med en av våra Afrika team medlemmar. Denne kontrollerar återigen vad personen säger. Om vi vid något tillfälle upptäcker att en person inte är helad eller endast delvis helad uppmanas han/hon att återkomma när ett fullt helande har skett. När teamet har fastställt att ett helande skett vittnar personen offentligt inför folket som samlats. Därefter intervjuas personen och vittnesbördet skrivs ner på papper tillsammans med namn, adress o andra detaljer.

Statistik o Siffror

När det gäller statistik anger vi inte specifika siffror på hur många människor som deltagit i våra kampanjer. Detta pga att det inte finns något bra sätt att exakt räkna alla på förutom att räkna varje enskild person. Eftersom detta praktiskt sett är mycket svårt och tidskrävande så är det som anges endast en uppskattning. Istället inkluderar vi en bild på folkmassan i varje nyhetsbrev så att du, vår läsare kan bilda dig en egen uppfattning.