Sponsra en Kampanj

Jesus köpte dessa själar med sitt blod. Vad kommer du att offra för att skörda dem?

Mobila Bibelskolor

Före varje kampanj håller vi ett treveckors träningsprogram genom en Mobil Bibelskola, som organiseras och undervisas av vårt Afrika team. Varje lokal församling som önskar delta i kampanjen måste delta i den Mobila bibelskolan. Förutom pastorn och församlingens ledarskap måste även en stor procent av församlingsmedlemmarna gå igenom träningen. För att effektivt stärka de lokala församlingarna, mer än att bara förbereda sig för kampanjen, undervisar vi i ett brett utbud av ämnen från tro och hälsosamma äktenskap till hur man lärjungatränar nyfrälsta. Det yttersta syftet är att stärka den lokala församlingen och guida dem i en effektiv efterkampanj uppföljning och lärjungaträning av nyfrälsta.

Ministryskola och Barnens Kampanj

Flera gånger om året hålls en Ministryskola i samband med en kampanj. Under dessa skolor utrustar och instruerar vi hundratals ledare och pastorer på samma gång. Det finns också barnkampanjer som hålls tillsammans med varje Afrika-kampanj. Skaror på upp till 3000 barn deltar och många ger sina liv till Jesus.

Resultat

Kyrkotillväxt och minskad brottslighet fortsätter att råda i efterdyningarna av våra kampanjer. Lokala auktoriteter, inklusive överste och poliser i Zimbabwe och Zambia, ser på Dynamis Världsmission som en positiv social kraft för sitt samhälle.  

Kampanjer

Vi håller för närvarande tio kampanjer per år då vi ser skaror av människor ta emot Jesus Kristus som sin Herre. Vissa är singelkampanjer medan andra är dubbelkampanjer. Singelkampanjer är från torsdag till söndag, och dubbelkampanjer är från tisdag till söndag första veckan och onsdag till söndag andra veckan. Vi ser kontinuerligt att Gud bekräftar sitt Ord med tecken, under och mirakel. Varje kampanj kulminerar i tillfället för människor att bli döpta med Helig Ande och eld.

Kostnader

Kampanjkostnader inkluderar följande: reklam och marknadsföring, resekostnader som täcker Christophers resor till Afrika samt transporterar våra lastbilar och utrustning till kampanjplatsen; boende och andra kostnader för Christopher och vårt Afrikateam medan de är på fältet under den Mobila bibelskolan och kampanjerna; uppföljningsmaterial inkl många böcker och Johannes Evangeliet.

Budget

Under det senaste året har vi sett över en miljon människor komma till Jesus genom våra årliga kampanjer. Vår budget per kampanj är 22 000 USD, och för en dubbelkampanj 35 000 USD. Våra årliga kampanjkostnader ligger runt 200 000 USD för tio kampanjer.

Sponsor a Crusade

Prayerfully consider making an investment with your business, or team up with your church, school, small group, or family to sponsor a crusade. Ask God to lead you and give you creative ideas to raise money to support the harvest of these precious souls!

Stå med oss ​​för att sprida evangeliet!

Donera Nu!

Purchased by the Blood

We know that money can never purchase a soul. Souls are only purchased by the precious Blood of Jesus. However, God has planned that through the preaching of the Gospel, these souls that Jesus purchased with His Blood can be harvested for His Kingdom.