Afrika i Fokus

Dynamis Världsmission arrangerar för närvarande 10 större kampanjer i Afrika varje år. Varje kampanj föregås av en mobil bibelskola som pågår i nästan en månad. Varje lokal församling som önskar att delta i kampanjen måste gå igenom den mobila bibelskolan. Förutom pastorn, måste också en stor procent av medlemmarna gå igenom träningen. Detta har visat sig vara en dubbel välsignelse eftersom det resulterar i en mera effektiv uppföljning av de nya troende från kampanjerna men innebär också ett stärkande av den lokala församlingen.

Som ett resultat har församlingar som deltar upplevt en tillväxt på tre och en halv gång, tre veckor efter kampanjen. Några församlingar har växt från 200 till 1200 medlemmar, medan andra har växt från 12 till 200 medlemmar.

Om du är intresserad av att gå med oss för att sprida evangeliet om Jesus med ett ekonomiskt bidrag, besök vår donation sidan.

She could not see, and Received her sight. Crusade Deaf daughter received her sight!